Druhy kalibrů aneb jak vybrat vhodný typ

Kalibr je porovnávací měřidlo pro kontrolu vnitřních rozměrů, vnějších rozměrů a celkového tvaru vyrobeného produktu. Kalibr tak kontroluje, zda měřený útvar odpovídá požadavkům odběratelů. V sériové výrobě se cení jednoduchost ale i rychlost využití těchto měřidel. Během sekundy zjistíte, zda výrobek „sedí“, nebo „nesedí“ do otvoru kalibru. Díky tomu se dá minimalizovat množství zmetků, které zvyšují náklady či snižují efektivitu práce. Na trhu existuje hned několik druhů takovýchto měřících nástrojů a každý má trochu jiný účel.

Válečkové kalibry slouží ke kontrole vnitřního průměru válcovitého otvoru obrobku. Kontrolují se jim vnitřní rozměry, lidově by se dalo říci díry. Nástroje se využívají jak jednostranně, tak i oboustranně. Oboustranné mají dobrou i zmetkovitou stranu.

Závitové kalibry odhalí odchylky u každého závitu. Jsou určeny pro všechny druhy vnějších i vnitřních závitů. Vyrábí se s řadou velikostí odpovídajícím standardům využívaných ve strojírenství. Například kalibry M – metrické, kalibry G – trubkovité, apod. Některé jsou nastaveny s přesností 0,01 mm. S jejich pomocí se zjistí střední průměr a virtuální střední průměr. K větší flexibilitě lze využít nastavovací kroužky v různých velikostech.

Další druh jsou třmenové kalibry. Ty se využívají ke kontrole vnějších rozměrů – hřídelů. Dobrá strana musí přes hřídel projít, zmetkovitá strana nesmí. Dá se tak zkontrolovat celý rozměr daného produktu.

Měřidla, či kalibry jsou důležitou součástí každého strojírenského podniku. Během pár sekund dokáží přesně změřit, zda daný výrobek odpovídá sledovaným parametrům. Pokud ne, jeho výroba se okamžitě zastaví a patřičně se upraví. Dobré kalibry tak můžou ušetřit podniku spousty peněz i času. Pokud mají navíc přesnost v řádech setiny milimetru, rozpoznají i ty nejmenší odchylky vzniklé během výroby.

← Zpět na blog