Blog

Druhy kalibrů aneb jak vybrat vhodný typ

Kalibr je porovnávací měřidlo pro kontrolu vnitřních rozměrů, vnějších rozměrů a celkového tvaru vyrobeného produktu. Kalibr tak kontroluje, zda měřený útvar odpovídá požadavkům odběratelů. V sériové výrobě se cení jednoduchost ale i rychlost využití těchto měřidel. Během sekundy zjistíte, zda výrobek „sedí“, nebo „nesedí“ do otvoru kalibru. Díky tomu se dá minimalizovat množství zmetků, které zvyšují náklady či snižují efektivitu práce. Na trhu existuje hned několik druhů takovýchto měřících nástrojů a každý má trochu jiný účel.

Číse celý článek →


Výroba se zárukou přesnosti a rychlosti

Jakákoli průmyslová výroba se musí odvíjet v pevně daných krocích s řadou průběžných kontrol jakosti. Garance vysoké kvality nemůže být založena pouze na kvalitním výchozím materiálu, ale i na způsobu práce, pracovních nástrojích a v nemalé míře i v preciznosti provedení.

Číse celý článek →


Kalibr a měřidla – kdy a proč?

Každá výroba nebo opracování materiálu musí vycházet z přesného plánu. Truhlářská i zámečnická dílna vždy pracuje na základě dané představy o velikosti výrobku, jeho uložení nebo ukotvení v prostředí. V případě výroby nábytku jsou dané i parametry otevírání dvířek, rozvržení úložných míst, nosnosti, podle druhu výrobku. Zámečnická dílna často do plánu musí zapracovat i montáž u zákazníka, vztah k okolnímu prostředí a pevné zasazení.

Číse celý článek →


Kalibr pro obrábění kovů

Při realizaci kovových obrobků doporučujeme zapojit do kontroly výroby kalibr. Pomůže vám zajistit trvale kvalitní výrobu, zásadně zmenší zmetkovost a ušetří materiál i čas pracovníků. Také při vedení nových spojů v konstrukcích jsou kalibry praktickou pomůckou. Rychlým a přesným poměřením zajistíte kvalitní spoj, který bude odpovídat požadavkům na snadnou montáž i demontáž a pevnou těsnost.

Číse celý článek →


Kalibr jako měřící nástroj

Kalibr je řazený mezi měřící nástroje. Neslouží však ke zjištění přesné velikosti či hloubky, svým řešením představuje protikus, se kterým se jednoduchým přikládáním poměřuje zhotovovaný výrobek.

Číse celý článek →